Séria 85

miniatúrne časové relé do pätice

Typ 85.02 - 2P / 10 A, Typ 85.03 - 3P / 10 A, Typ 85.04 - 4P, 7 A

speed punch

časové relé do pätice zhodné s relé série 55
2P, 3P alebo 4P
multifunkčné: 4 časové funkcie
mononapäťové
multirozsahové: 7 časových rozsahov od 0,05 s do 100 h
pätice a príslušenstvo séria 94

Katalógový list PDF Séria 85
Stiahnúť 579 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 85 Popis a funkcie
85.02
multifunkčné, 2P
• AC/DC ovládanie
• polarita neutrálna
• 2P/10 A
• funkcie AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, SW: blikač začínajúci pulzom GI: vysielač impulzov (0,5 s)
85.03
multifunkčné, 3P
• AC/DC ovládanie
• polarita neutrálna
• 3P/10 A
• funkcie AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, SW: blikač začínajúci pulzom GI: vysielač impulzov (0,5 s)
85.04
multifunkčné, 4P
• AC/DC ovládanie
• polarita neutrálna
• 4P/7 A
• funkcie AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, SW: blikač začínajúci pulzom GI: vysielač impulzov (0,5 s)

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 85?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia