QUICK

priemyselné skrine určené predovšetkým do náročných podmienok

armod fr

Tieto inteligentné, moderné krabice sú pomenované podľa ich rýchloskrutkových krytov. Ich prioritnou vlastnosťou je ľahké zatváranie a otváranie. Taktiež ponúkajú dobrú ochrana proti neoprávnenej manipulácii. Veľký rozsah príslušenstva je k dispozícii.

Katalóg PDF QUICK krabice
Otvoriť

Popis

  • Materiál polykarbonát: IP 66/67, Mechanická odolnosť IK 08, Rozsah teplôt (krátkodobo): -40°C - 120°C, nepretržite: -40°C-80°C, Materilá skrutiek: polyamid, Tesnenie: PUR, Test žeravým drôtom: 960°C, Netoxickosť: bezhalogénové, UV odolnosť: UL 508, Chemická odolnosť: dobrá
  • Materiál ABS: IP 66/67, Mechanická odolnosť IK 08 (boky skrine, Rozsah teplôt (krátkodobo): -40°C - 80°C, nepretržite: -40°C-60°C, Materilá skrutiek: polyamid, Tesnenie: PUR, Test žeravým drôtom: 650°C, Netoxickosť: bezhalogénové, Chemická odolnosť: dobrá

Tabuľka rozmerov QUICK

Rozmer Polykarbonát, šedé veko Polykarbonát, priehľadné veko ABS, šedé veko
300 x 200 x 170 CABPCQ302017G CABPCQ302017T CABABSQ302017 G
300 x 300 x 170 CABPCQ303017G CABPCQ303017T CABABSQ303017 G
400 x 300 x 170 CABPCQ403017G CABPCQ403017T CABABSQ403017 G
400 x 300 x 230 CABPCQ403023G CABPCQ403023T  
400 x 400 x 170 CABPCQ404017G CABPCQ404017T  
600 x 300 x 170 CABPCQ603017G CABPCQ603017T  
600 x 400 x 210 CABPCQ604021G CABPCQ604021T  
600 x 400 x 270 CABPCQ604027G CABPCQ604027T  

MÁTE ZÁUJEM O QUICK KRABICE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia