Séria 88

časové relé na panel

Multifunkčné multinapäťové časové relé do panelu alebo do pätice

speed punch

multifunkčné, multinapäťové a multirozsahové relé do panelu alebo pätice
multifunkčné: až 7 časových funkcii
multirozsahové: 14 časových rozsahov od 0,5 s do 100 h
typ: 88.92 - taktovacie multinapäťové časové relé do panela alebo do pätice
montáž do pätice alebo do panelu

Katalógový list PDF Séria 88
Stiahnúť 362 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 88 Popis a funkcie
88.02
multifunkčné, multinapäťové
• multinapäťové (24...230) V AC/DC
• multifunkčné: 7 časových funkcii
• do 11 kolíkovej pätice
• 2P / 8 A
• časovanie môže byť prerušené
• funkcie: AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, GI: vysielač impulzov (0,5 s), SW: blikač začínajúcí impulzom
88.12
multifunkčné, multinapäťové, 2P 8A
• multinapäťové (24...230)V AC/DC
• multifunkčné: 6 časových funkcii
• do 8 kolíkovej pätice
• 2P / 5 A
• oneskorený a okamžitý kontakt
• funkcie: Al a: oneskorený rozbeh (2 časove oneskorené kontakty,) Al b:oneskorený rozbeh (1 časove oneskorený + 1 okamžitý kontakt), Dl a: prechodný kontakt (2 časove oneskorené kontakty), Dl b: prechodný kontakt (1 časove oneskorený + 1 okamžitý kontakt), GI: vysielač impulzov (0,5 s), SW: blikač začínajúci impulzom
88.92
taktovač, multinapäťové, 2P 8A
• typ: 88.92 - 0000 taktovač začínajuci oneskorením
• 8 kolíková pätica
• (12...240) V AC/DC
• 2 časově oneskorené kontakty

• typ: 88.92 - 0001 taktovač začínajuci impulzom
• 8 kolíková pätica
• (12...240) V AC/DC

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 88?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia