Ochrany typu 3 (D)

Slúžia ako ochrana koncových zariadení pred prepäťovými impulzami v elektrických rozvodoch. Spoločným znakom prepäťových ochrán typu 3 je originálna konštrukcia s tepelným odpojovacím zariadením, ktoré je zároveň aj požiarne bezpečnostným prvkom. Odporúča sa inštalovať ich čo najbližšie k chránenému zariadeniu.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

PODA-275, PODA-275S, POD-275S a POD S

Použitie ako 3.stupeň ( T3 , jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi
v napájacej sieti nn
Inštalácia do káblových žľabov, do inštalačných krabíc alebo k svorkám chráneného zariadenia
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Optická a/alebo akustická signalizácia prevádzkového stavuSPD

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO I LED, PO I LED V, PO I LED LCF (230V/12,5kA)

Použitie pre LED svietidlá ako 1. a 2. stupeň (T1 hrubá a T2 stredná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím.
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny, spôsobenej búrkovou činnosťou, spínacími pochodmi a indukciou v napájacej sieti nn.
Inštalácia do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov.
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE) a (L/PEN).
Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou.
Optická signalizácia prevádzkového stavu.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO II LED, PO LED

Použitie pre LED svietidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 stredná a T3 jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím,
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny, spôsobenej búrkovou činnosťou, spínacími pochodmi a indukciou v napájacej sieti nn,
Inštalácia do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov,
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE),
Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou,
Optická signalizácia prevádzkového stavu.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

ZPO D, ZPOI D

Použitie ako 3.stupeň ( T3 , jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia do inštalačných krabíc
ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Optická signalizácia stavu prepäťovej ochrany:
- základné vyhotovenie - zelený indikátor signalizuje bezchybnú funkciu
- inverzné vyhotovenie (I) - porucha funkcie je signalizovaná červeným indikátorom

casove-a-meracie-rele-seria-6000

RPO D, RPO DS

Použitie ako 3.stupeň ( T3 , jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia na profilovú DIN lištu 35mm
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO III 230V, PO III R 230V

Použitie ako III. stupeň ( T3 jemná ochrana) v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia na profilovú DIN lištu 35mm
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

casove-a-meracie-rele-seria-6000

RPO D F 6, RPO D F 16, RPO D F 6-L, RPO D F 16-L a RPOD F 16-LI

Použitie ako 3.stupeň ( T3 , jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Zabraňuje šíreniu vysokofrekvenčných porúch
Inštalácia na profilovú DIN lištu 35mm
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok proti prepätiu zabezpečený obvodmi s varistorom a bleskoistkou
Integrovaný vysokofrekvenčný filter
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

MÁTE ZÁUJEM O PREPÄŤOVÉ OCHRANY KIWA TYPU 3 (D)?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia