Séria 12

spínacie hodiny

mechanické spínacie hodiny: s denným programom alebo týždenným programom, a elektronické 1-kanálové spínacie hodiny, elektronické spínacie hodiny s týždenným programom

speed punch

mechanické spínacie hodiny s denným alebo týždenným programom
záloha chodu 100 h pri výpadku napájania
elektronické 1-kanálové spínacie hodiny s denným a týždenným programom
záloha chodu 6 rokov
elektronické spínacie hodiny s astrofunkciou, denný a týždenný program, 1- alebo 2-kanálové

Dostupné typy:
12.01 - mechanické spínacie hodiny - denný program šírka 35,8 mm
12.11 - mechanické spínacie hodiny - denný program - šírka 17,5 m
12.31 - mechanické denné alebo týždenné hodiny
12.51 - elektronické 1-kanálové spínacie hodiny s denným a týždenným programom - klasické programovánie joystikom alebo smart programovanie smartfónom s NFC
12.81 - elektronické 1-kanálové spínacie hodiny s astrofunkciou - klasické programovanie joystikom alebo smart programovanie telefónom s NFC
12.61 a 12.62 - elektronické spínacie hodiny s týždenným programom - klasické programovanie joystikom alebo smart programovanie smartfónom s NFC
12.A1 a 12.A2 - elektronické spínacie hodiny s týždenným programom a astro funkciou - klasické programovanie joystikom alebo smart programovanie smartfónom s NFC - ZAP/VYP astro
funkcie podľa západu a východu slnka k dátumu, času a zemepisným súradniciam
12.21, 12.22, 12.71 - elektronické 1-kanálové spínacie hodiny - týždenný program - nastavenie tlačítkami

Katalógový list PDF Séria 12
Stiahnúť471 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Podrobnosti v katalógovom liste tu

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 12?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia