Séria 7E

elektronický elektromer 20,32,65A

1-fázový elektromer činnej energie pre priame meranie s mechanickým počítadlom, s alebo bez MID certifikátu, SO-rozhranie alebo 3-fázový elektromer činnej energie pre priame meranie s mechanickým počítadlom, s MID certifikátom, SO-rozhranie, 1-fázový elektromer činnej energie pre priame meranie s displejom LCD s podsvietením a iné typy.

speed punch

elektronické elektromery činné energie 1-fázové alebo 3-fázové pre priame alebo nepriame (cez meracie transformátory) meranie s multifunkčným LCD displejom alebo elektromechanickým počítadlom. Optimálne ako MID-elektromery
trieda presnosti 1 / B
trieda ochrany II
plombovateľný kryt ako príslušenstvo
LCD displej zobrazuje celkovú spotrebu, dennú spotrebu (nulovateľná) a okamžité hodnoty (výkon fáze alebo všetkých fáz, napätie fáze, prúd fáze)
Novinka (typ 7E.64.8.230.0001, 40 A kWh, kW a V a 7E.64.8.230.0010, 40 A s MID certifikátom) - 1-fázový elektromer činnej energie pre priame meranie + displej LCD s podsvietením
Novinka ( 7E.78.8.400.0112, 80 A a 7E.86.8.400.0112, 6 A) - 3-fázový elektromer činnej energie, dvojtarifný, striedavý, s MID certifikátom, IČ-rozhranie, 2x SO-výstup, LCD s podsvietením, pre 3- a 4-vodičové systémy

Katalógový list PDF Séria 7E
Stiahnúť 538 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Podrobnosti v katalógovom liste tu

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 7E?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia