Séria 77

relé elektronické SSR

Relé elektronické (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A

speed punch

elektronické relé (SSR) výstup 5 A / 240 V AC spínanie v nule napätie alebo náhodné
AC výstupný obvod (antiparalelné tyristory)
DC alebo AC vstupný obvod
pre vysoký počet zopnutí, bez opaľovávania materiálu kontaktov
zanedbateľný ovládací výkon

Katalógový list PDF Séria 77
Stiahnúť 443 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 77 Popis a funkcie
77.01.x.xxx.8050
spínač v nule napätia
• spínač v nule napätia
• redukcia zapínacieho prúdu v dôsledku spínania pri prechode napätia nulou
• pre žiarovky, najmä pre úsporné žiarivky
• pre induktívne záťaže: cos ϕ > 0,6, P > 25 VA
• pre kapacitné záťaže
77.01.x.xxx.8051
spínač náhodný
• spínač náhodný
• spínanie bez opotrebovania kontaktov pre vyššiu častosť spínania a vyšší výkon
• pre odporové záťaže > 25 VA
• pre induktívne záťaže: cos ϕ < 0,6, P > 25 VA

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 77?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia