CA

Polyesterové monoblokové priemyselné skrinky

Modulárna štruktúra. Rozmery skriniek série CA sú odvodené od základného modulu o rozmere 90 mm. V objednávkovom čísle sú obsiahnuté násobky počtu modulov.

armod fr

Skrinky série CA sú vyrobené a rozmery sú odvodené od základného modulu s rozmerom 90 mm. V objednávkovom čísle je obsiahnuté násobky počtu modulov skrinky. Napr.: CA-32 3x2 moduly, teda 270 x 180 mm. CA-66 6x6 modulov, teda 540x540 mm.

Katalóg PDF CA skrinky
Otvoriť

CA plné veko

fr dvojdverova

CA priehľadné veko

armod fr

Popis

  • Polyesterové boxy pre nízkonapäťové elektrické panely.
  • Farba RAL7035 a dvojitá izolácia IP66-IK10.
  • Sortiment CA boxov zo sklom vystuženého polyesteru (GRP BOX) umožňuje spojenie robiť veľké modulárne panely a elektromerové boxy, podľa potreby akejkoľvek inštalácie.
  • Sú odolné voči agresívnym chemikáliám a hygroskopickým materiálom bez toho, aby absorbovali vodu.
  • Odolné voči extrémnym teplotám <30ºC, >85ºC vďaka polyuretánovému tesneniu.
  • Spomaľovače horenia, samozhášavé, odolné voči korózii a vonkajším vplyvom.
  • Našu ponuku dopĺňa veľké množstvo upevňovacieho príslušenstva.

Tabuľka rozmerov CA, plné a priehľadné veko

Priehľadné veko Plné veko    
    V x Š x H (mm) Váha (Kg)
Objednávecie číslo Objednávacie číslo    
CA-1515 CA-1515S 135 x 135 x 130 0,36
CA-215 CA-215S 180 x 135 x 130 0,41
CA-220 CA-220S 180 x 135 x 130 0,49
CA-315 CA-315S 270 x 135 x 130 0,53
CA-32 CA-32S 270 x 180 x 170 1,21
CA-33 CA-33S 270 x 270 x 170 1,53
CA-42 CA-42S 360 x 180 x 170 1,32
CA-43 CA-43S 360 x 270 x 170 1,77
CA-43A CA-43AS 360 x 270 x 205 1,91
CA-44 CA-44S 360 x 360 x170 2,31
CA-44A CA-44AS 360 x 360 x 205 2,42
CA-63 CA-63S 540 x 270 x 170 2,78
CA-63A CA-63AS 540 X 270 X 205 4,95
CA-64 CA-64S 540 X 360 X 170 4,33
CA-64A CA-64AS 540 X 360 X 205 4,06
CA-66 CA-66S 540 X 540 X 170 5,57
CA-66A CA-66AS 540 X 540 X 205 5,79
CA-84A CA-84AS 720 X 360 X 205 5,49
CA-86A CA-86AS 720 X 540 X 205 7,57

MÁTE ZÁUJEM O CA SKRINE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia