ECOLOGY

modulárne skrinky IP65

Vodotesné rozvodné skrine IP65 sú vyrobené z najkvalitnejších halogénových bezplatné plastové materiály a sú dostupné v ABS a Polykarbonát. Majú dostatok priestoru pre elektroinštaláciu a modulárnu kapacitu od 4 do 54 modulov. Sú určené pre vnútorné a vonkajšie použitie, kde kryty s vysokým stupňom ochrany a dizajnu.

speed punch

Stupeň krytia: IP65.
Odolnosť proti nárazu: IK08.
Odpor žeraviaceho drôtu:
ABS: 650 ºC.
Polykarbonát: 750 ºC.
Tlaková skúška: 70 °C.
Rozsah teplôt okolia: -25 °C / +40 °C.
Maximálne prevádzkové napätie: 1000 V AC/1500 V DC.
Dvojitá izolácia: Trieda II.

Katalóg PDF
Otvoriť

MÁTE ZÁUJEM O ECOLOGY SKRINKY?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia