Séria 86

časové moduly do pätice

časový modul na prestavbu relé s päticou na časové relé

speed punch

asový modul k prestavbe elektromechanického relé na časové relé
multirozsahové od 0,05 s do 100 h
LED indikácia

Katalógový list PDF Séria 86
Stiahnúť 850 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 86 Popis a funkcie
86.00
multifunkčné, multinapäťové
• multifunkčné
• multinapäťové (12...240) V AC/DC
• do pätic 90.02, 90.03, 92.03 a 96.04
• AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, SW: blikač začínajúci impulzom, BE: oneskorený návrat, CE: oneskorený rozbeh/návrat, DE: prechodný kontakt zapnutím ovládania, EE: prechodný kontakt vypnutím ovládania, FE: prechodný kontakt zapnutím/vypnutím ovládania
86.30
2 časové funkcie AI, DI
2 časové funkcie
• (12...24) V AC/DC
• do pätíc 90.02, 90.03, 92.03, 94.02, 94.03, 94.04, 95.03, 95.05, 95.55, 96.02, 96.04, 97.01, 97.02, 97.51 a 97.52

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 86?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia