Spínané zdroje MEAN WELL

eta ecom1

Spínané HDR zdroje na DIN lištu

montáž na DIN lištu
v ističovom profile s výkonom 15W, 30W, 60W, 100W a 150W
85~264V AC, 120~370V DC
Ochrany: skrat / preťaženie / prepätie
Nastaviteľné DC výstupné napätie
LED indikátor pre zapnutie
Vhodné pre automatizáciu a kontrolu domáce spotrebiče

eta ecom1

Spínané MDR zdroje - ultra tenké

montáž na DIN lištu
od 10 do 100W s výstupnými napätiami od 5V až do 48V
signalizácia stavu výstupného napätia (signál MDR-10/20 alebo relé - MDR-40/60/100)
Ochrany: skrat / preťaženie / prepätie
Nastaviteľné DC výstupné napätie - len MDR-20~100
LED indikátor pre zapnutie
Vstavané aktívne PFC, tepelná ochrana (MDR-100)

eta ecom1

Spínané WDR

montáž na DIN lištu
zdroje s výkonom 60W, 120W, 240W a 480W
široký rozsah vstupného napätia 180 až 550V AC
Ochrany: skrat / preťaženie / prepätie / tepelné preťaženie
Nastaviteľné DC výstupné napätie
Vstavané aktívne PFC (WDR-240/480)

eta ecom1

Spínané SDR zdroje na DIN lištu - malé rozmery, vysoký výkon

montáž na DIN lištu
s výkonom 75W, 120W, 240W, 480W, 960W
vysoká účinnosť
Univerzálny AC vstup / celý rozsah (SDR-75/120/240/480); AC vstup 180~264VAC len pre (SDR-960)
Ochrany: skrat / preťaženie / prepätie / tepelné preťaženie
Nastaviteľné DC výstupné napätie

eta ecom1

Spínané NDR zdroje na DIN lištu - malé rozmery, ekonomické

montáž na DIN lištu
75W, 120W, 240W a 480W
Vstavaná aktívna PFC funkcia (NDR-240/480)
Univerzálny AC vstup / celý rozsah
Ochrany: skrat / preťaženie / prepätie / tepelné preťaženie
Vysoká účinnosť až 92.5%
Nastaviteľné DC výstupné napätie

MÁTE ZÁUJEM O SPÍNANÉ ZDROJE MEAN WELL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia