RZI...-M, RZI...-R

Napájacie zdroje pre priemysel a stavebníctvo automatizačné systémy.

K dispozícii sú napájacie zdroje v modulárnych krytoch (séria RZI...-M) a v priemyselných krytoch (séria RZI...-P, RZI...-R séria, RZI...-B séria, RZI...UPS).

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

RZI...-M

Priama montáž na 35 mm lištu, široký rozsah teploty okolia: od -25 °C až do +71 °C, Kryt - plast, modulárne prevedenie; pre rozvodnice a rozvodné skrine , indikátor prítomnosti výstupného napätia - zelená LED (DC OK)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

RZI...-P

Priama montáž na 35 mm lištu, široký rozsah teploty okolia: od -25 °C do +80 °C, kryt – priemyselný, kompaktný hliník • Konformný povlak PCBA, indikátor prítomnosti výstupného napätia - zelená LED (DC OK), chladené voľným prúdením vzduchu (konvekcia), určené pre: obytné prostredí, použitie v priemyselnej automatizácii, na zásobovanie baliacich, stavebných, tkáčskych strojov atď.

MÁTE ZÁUJEM O NAPÁJACIE ZDROJE RELPOL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia