Polovodičové relé PCB

Montáž PCB

RSR85, RSR25, RSR35-...-RZA, RSR32, RSR35, RSR20, RSR30, RSR40

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

RSR85

Jednofázové polovodičové relé, miniatúrne. DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 3 A. Záťažové napätie 240 380 V AC. Dielektrická pevnosť 4000 Vrms.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

RSR25

Jednofázové polovodičové relé, miniatúrne. Kríženie nulou alebo náhodné zapínanie. DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 5 A. napätie 240 480 V AC. Dielektrická pevnosť 4000 Vrms.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

RSR35-...-RZA

Polovodičové relé, miniatúrne. DC prepínanie. AC alebo DC riadiaci vstup. Tranzistorový výstup. Zaťažovací prúd 0,05 A. Max. záťažové napätie 28,8 V DC.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

RSR32

Jednofázové polovodičové relé, miniatúrne. Kríženie nulou alebo náhodné zapínanie. DC riadiaci vstup. Záťažové napätie 240 V AC. Dielektrická pevnosť 2500 Vrms.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

RSR35

Jednofázové polovodičové relé, miniatúrne. DC prepínanie. DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 0,1...4 A. Záťažové napätie 24, 48 V DC. Dielektrická pevnosť 2500 Vrms.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

RSR20

Vysoká schopnosť dV/dt a vysoké blokovacie napätie. Zapnutie nulového napätia, vypnutie nulového prúdu.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

RSR30

Nízky odpor v zapnutom stave. RC siete (V AC). Výstupný tyristor MOSFET (V DC).

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

RSR40

Ultra tenký a ľahký typ svoriek SIL pre montáž s vysokou hustotou. Nízky odpor v zapnutom stave. RC siete (V AC). Výstupný tyristor MOSFET (V DC).

MÁTE ZÁUJEM O POLOVODIČOVÉ RELÉ PCB RELPOL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia