RM

Miniaturné PCB výkonové relé

Kontakty: 1CO, 1NO; menovité zaťaženie AC1 – (1CO) 8 A/250 V AC, (1NO) 10 A/250 V AC; pre PCB; DC colis - do 24 V DC, nízky výkon cievky 0,22 ... 0,25 W

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

Miniatúrne relé RM12N

Kontakty: 2 CO; menovité zaťaženie AC1 – 0,5 A/125 V AC; pre PCB; cievky DC do 24 V DC; nízky výkon cievky 0,14 ... 0,20 W. Polarizované, monostabilné relé

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM84

Kontakty: 2CO, 2NO; menovité zaťaženie AC1 – 8 A/250 V AC; colis AC alebo DC; pre PCB a pätice

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Miniatúrne relé RM85

Kontakty: 1CO, 1NO; menovité zaťaženie AC1 – 16 A/250 V AC; cievky AC alebo DC; pre PCB a pätice

bravo-vnutorne-video-jednotky

Miniatúrne relé RM85 inrush

Odolnosť proti nárazovému prúdu 80 A (20 ms). Kontakty: 1NO; menovité zaťaženie AC1 – 16 A/250 V AC; cievky DC; pre PCB a pätice

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM85 faston

Kontakty: 1NO; menovité zaťaženie AC1 – 20 A/250 V AC; cievky DC – citlivé; cievkové svorky PCB, kontaktné svorky pre PCB a ploché vložkové konektory

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM85 105 °C

Kontakt: 1 NO; menovité zaťaženie AC1 – 16 A/250 V AC; cievky DC – citlivé; pre PCB a pätice

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM85 for high voltage switching

Kontakty: 1 NO (zvýšená kontaktná medzera), menovité zaťaženie AC1 – 5 A/480 V AC, cievky DC, pre PCB

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM87 a RM87 sensitive

Kontakty: 1CO, 1NO; menovité zaťaženie AC1 – 12 A/250 V AC alebo 10 A/250 V AC; cievky AC, DC, DC – citlivé (1 NO); pre PCB a pätice

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM96

Kontakty: 1CO, 1NO, 1NC; menovité zaťaženie AC1 – 8 A/250 V AC; cievky DC; pre PCB a zásuvky; IP 40 a IP 67.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM83

Verzia 1 NO - AgSnO2 pre špeciálne zaťaženia: odolnosť proti nárazovému prúdu 120 A (20 ms). Kontakty: 1CO, 1NO, 1NC; menovité zaťaženie AC1 – 16 A/250 V AC; cievky DC alebo DC – citlivé;pre PCB a pätice

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM32N

Kontakty: 1CO, 1NO; menovité zaťaženie AC1 – (1 NO) 5 A/250 V AC, 10 A/125 A; pre PCB; DC cievky - do 24 V DC, nízky výkon cievky 0,20 W (citlivá verzia) alebo 0,45 W (štandardná verzia)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM45N

Kontakty: 1CO, 1NO; menovité zaťaženie AC1 – (1 NO) 5 A/250 V AC, 10 A/ 125 V AC; pre PCB; DC cievky - do 24 V DC, nízky výkon cievky 0,20 W (citlivá verzia) alebo 0,45 W (štandardná verzia)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM40

Kontakty: 1C/O, 1NO; menovité zaťaženie AC1 – (1C/O) 5 A/250 V AC, (1NO) 8 A/250 V AC; cievka DC; pre PCB

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM50N

Kontakty: 1CO, 1NO; menovité zaťaženie AC 12 A/277 V AC; pre PCB; DC cievky - do 48 V DC, nízky výkon cievky 0,36 W

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM51

Kontakty: 1CO, 1NO; menovité zaťaženie AC1 (1NO): 10 A/250 V AC, 20 A/ 125 V AC; pre PCB; DC cievky - do 48 V DC, izolácia F: 155°C

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RM699B

Kontakty: 1 CO, 1 NO; menovité zaťaženie AC1 – 6 A/250 V AC alebo 0,05 A/30 V AC; cievky DC; pre PCB a pätice

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RMP84

Kontakty: 2CO: menovité zaťaženie AC1 – 8 A/250 V AC; colis AC alebo DC; pre PCB a pätice

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Miniatúrne relé RMP85

Kontakty: 1CO; menovité zaťaženie AC1 – 16 A/250 V AC; cievky AC alebo DC; pre PCB  a pätice

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Relé RA2

Kontakty: 1CO, 1NO, 2NO; max. spínacie napätie DC – 50 V; cievky DC; pre PCB

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ RM?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia