GAS

plynomerové skrine do plota

Skrine série GAS sú určené na zapúšťanie priamo do stien ale môžu sa montovať aj na povrch. Používajú sa na krytie plynomerov a regulačných prístrojov. Základné prevedenie skríň neobsahuje otvory, či okienka. Vyrezávanie otvorov a ľalšie úpravy sú dostupné na vyžiadanie.

armod fr

telo a dvere z polyesteru spevneného skleným vláknom; vo farbe RAL 7035
stupeň ochrany IP 43
stupeň mechanickej pevnosti IK 10
otváranie dverí do 180°
nehygroskopický materiál
vyššia odolnosť proti plazivým prúdom
dobrá odolnosť voči agresívnym chemikáliám, korózii
prenosnosť a jednoduchá montáž vďaka nízkej
jednoduché obrábanie materiálu rezaním, vŕtaním
samozhášavý materiál
pracovná teplota od -30 ° C do 120 ° C
dielektrická pevnosť: 5000 V
izolaèný odpor: 5 MOhm

Katalóg PDF GAS skrine
Otvoriť

Antivandal úprava, posilňuje dvere, dáva to väčšia odolnosť proti nárazu

fr dvojdverova

Nekovové pánty, jednoduchá montáž a demontáž.

armod fr

Popis

  • Zapustená montážna skrinka. Môže byť inštalovaná na nástenné kotviace konzoly upevnené na rohoch skrinky.
  • Skriňa APM je navrhnutá s výstužnými rebrami, aby sa zabránilo jej deformácii pri zapustenej montáži.
  • Táto skrinka je modulárna. Umožňuje zostaviť 2-3 skrine zaisťujúce stupeň IP43.
  • Okenný displej odolný voči UV žiareniu, zámky, závory a nekovové pánty.
  • Široká škála príslušenstva, ako je montážny systém na stĺp, podzemné podstavce, ventilačné zariadenia…

Tabuľka rozmerov GAS

KódRozměry
 ABCD
GAS-0 350 480 210 160
GAS-1 520 520 220 180
GAS-2 700 520 220 180

MÁTE ZÁUJEM O GAS SKRINE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia