KLIMATIZÁCIE ALFA

V ponuke je veľké množstvo prevedení a typov z hľadiska výkonov, napájania, prichytenia. Na reguláciu týchto zariadení je určený široký výber termostatov a hygrostatov.

armod fr

V ponuke je veľké množstvo prevedení a typov z hľadiska výkonov, napájania, prichytenia. Na reguláciu týchto zariadení je určený široký výber termostatov a hygrostatov.

Katalóg PDF KLIMATIZÁCIE ALFA
Stiahnúť 416 kB

AVC klimatizácie na bočnú stenu

avc klimatizacia

AVE do vonkajšieho prostredia

ave klimatizacia

ARC monáž na strechu

arc

Popis

  • AVC klimatizácie: AVC 035: 350 W, AVC 085: 850 W, AVC 145: 1450 W, AVC 200: 2000 W, AVC 300: 2800 W, AVC 400: 3800 W, napájanie v 3 napätiach: 115V, 230V a 400V, s digitálnym alebo mechanickým termostatom, nižšia hmotnosť, menšie vybrácie, prevedenia aj do vonkajšieho prostredi
  • ARC klimatizácie: ARC 050: 500 W, ARC 100/150: 1000-1500 W, ARC 200: 2000 W, ARC 300/400: 2800 - 3800 W, napájanie v 3 napätiach: 115V, 230V a 400V, s digitálnym alebo mechanickým termostatom, nižšia hmotnosť, menšie vybrácie, prevedenia aj do vonkajšieho prostredia

MÁTE ZÁUJEM O ALFA ELECTRIC KLIMATIZÁCIE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia