Séria 11

súmrakový spínač

súmrakový spínač s kompenzovaným vplyvom zapínaných svietidiel na ovládanie osvetľovacích zariadení s oddeleným fotočidlom pre montáž do rozvádzačov

speed punch

súmrakový spínač k ovládaniu osvetlovacích zariadení s oddeleným fotočidlom pre montáž do rozvádzačov
dvojitá izolácia medzi fotočidlom a napájaním
SELV oddelenie medzi výstupným kontaktom a napájaním

Katalógový list PDF Séria 11
Stiahnúť 380 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 11 Popis a funkcie
11.31 • pomer úrovne osvetlenia pri vypnutí a zapnutí 1,25:1
• nastaviteľný prah osvetlenia (1...100) lx
• zanedbateľná spotreba energie
• cievka k dispozícii 24 V AC/DC
11.41 • Evropsky patentovaný “Princíp nulovej hysterézie” pre úspory spotrebovanej energie
• Taliansky patentované “Kompenzácia vplyvu zapínaného svietidla”
• 4 voliteľné funkcie:
- štandardný rozsah, prah osvetlenia (1...80) lx
- rozšírený rozsah, prah osvetlenia (30...1000) lx
- trvalé osvetlenie, vhodné pre inštaláciu, počiatočné testy a servis
- trvalé vypnutie, vhodné pre dobu neprítomnosti
11.42 • 2 nezávislé výstupy (oddelene nastaviteľné)
• 4 voliteľné funkcie:
- štandardný rozsah, prah osvetlenia (1...80) lx
- rozšírený rozsah, prah osvetlenia (20...1000) lx
- trvalé osvetlenie, vhodné pre inštaláciu, počiatočné testy a servis
- trvalé vypnutie, vhodné pre dobu neprítomnosti
• pri prvých 6 cykloch (3x ZAP a 3x VYP na každom kanále) je časové oneskorenie nulové pre zabezpečenie jednoduchšej inštalácie
• LED indikácia stavu
11.91 • spínacie hodiny pre vypnutie / stlmenie svietidiel behom nočných hodín pre úspory energie
• dodatočný výstup ovládaný osvetlením • v Taliansku patentované “Kompenzácie vplyvu zapínaného svietidla”
• nastaviteľný prah osvetlenia (2...150) lx • LCD displej pre nastavenie, programovania a zobrazenia stavu
• interná batéria pre nastavenie, programovania a zobrazenia stavu, pre zálohu chodu a pokračovanie programu pri výpadku napájania (5 rokov)

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 11?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia