Séria 15

elektronický stmievač

Slovak elektronický stmievač na ovládanie úrovne osvetlenie s pamäťovou funkciou “Master-Slave” prevedenie stmievača na súčasné stmievanie rôznych príkonov svietidiel

speed punch

elektronický stmievač pre ovládanie úrovne osvetlenia s pamäťovou funkciou
vhodný pre žiarivky a halogenové žiarovky (s transformátorom alebo bez alebo s predradníkom
kompatibilné so stmievacími úspornými zdrojmi svetla (kompaktné žiarivky alebo LED) a so všetkými druhmi elektromechanických transformátorov, dokonca v podmienkach bez zaťaženia 15.81)

3-vodičové alebo 4-vodičové pripojenie
2 voliteľné funkcie: s alebo bez uchovania poslednej úrovne osvetlenia v pamäti
stmievanie po stupňoch (15.51) alebo plynule (15.51/15.81)
tepelná ochrana proti prehriátiu pri preťaženiu
tepelná poistka ako hraničná ochrana (15.81)
napájanie 230 V AC, 50 alebo 60 Hz (15.51/15.61)
napájanie 230 V AC, 50/60 Hz s automatickým rozlišením frekvencie (15.81)

Novinka - 15.10 “Master” stmievač
• výstup 0 - 10 V/1 - 10 V pre ovládanie až 32 "Slave" stmievačov alebo k priamemu ovládaniu napätia 0-10 V (napr. EVG)
• multifunkčné, nastaviteľné:
- s pamäťou
- bez pamäti
- s pamätou (pre úsporné zdroje svetla)
- funkcia schodišťového automatu s varovaním stmievaním pred vypnutím (DIN 18015-2)

Novinka 15.11 - “Slave” stmievač
• vstup 0 -10 V pre ovládanie z "Master" alebo pomocou iného 0 -10 V ovládania
• fázové riadenie na vzostupné alebo na zostupnej hrane sinusoidy, nastaviteľné:
- stmievateľné úsporné zdroje svetla a LED do 100 W
- elektromechanické transformátoty do 400 W
- max. príkon svietidel 400 W

Katalógový list PDF Séria 15
Stiahnúť 1,9 MB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Podrobnosti v katalógovom liste tu

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 15?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia