Séria 7P

prepäťové ochrany

prepäťovej ochrany typu 1+2, prepäťovej ochrany typu 1+2 "Low Up"

speed punch

prepäťová ochrana typ 2 pre siete 230/400 V k ochrane pred indukovaným prepätím zpôsobeným úderom blesku alebo prepätím spôsobeným prepínačmi a frekvenčnými meničmi
iskrište medzi N-PE, ktoré nespôsobuje zvodové prúdy v PE vodiči a zabraňuje chybnému vypnutiu predradeného prúdového chrániča (RCD - Residual-Current Device)
mechanická indikáce poruchy červeným terčíkom, diaľková signalizácia stavu bezpotenciálnym prepínacím kontaktom cez zástrčku 07P.01 (súčasť balenia)
Novinka prepäťové ochrany typu 3 pre TTa TN-S-siete, 1-fázové pre zásuvky a káblové žlaby

Katalógový list PDF Séria 7P
Stiahnúť 1,09 MB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 7P Popis a funkcie
7P.21.8.275.1020
pre siete medzi L-N a L-PEN
• prepäťová ochrana SPD typ 2 (1 varistor)
• určené pre siete medzi L-N a L-PEN
• vizuálna a diaľková signalizácia stavu
7P.22.8.275.1020
pre 1-fázové siete TN-S a TT
• prepäťová ochrana SPD typ 2 (1 varistor + 1 iskrište)
• určené pre 1-fázové siete TN-S a TT
• vizuálna a diaľková signalizácia stavu
7P.23.8.275.1020
pre siete TN-C
• prepäťová ochrana SPD typ 2 (3 varistory)
• určené pre 4-vodičové siete s PEN
• pre siete TN-C
• vizuálna a diaľková signalizácia stavu
7P.24.8.275.1020
pre 5 vodičové siete TN-S a TT
• prepäťová ochrana SPD typ 2 (3 varistory + 1 iskrište)
• určené pre 5-vodičové siete s oddeleným N a PE
• pre siete TN-S a TT
• vizuálna a diaľková signalizácia stavu

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 7P?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia