Istiace prvky a prúdové chrániče, zvodiče prepätia

Omnium electric

autorizovaný distribútor

Modulárne prístroje na DIN lištu, Prístroje pre ochranu, signalizáciu a ovládanie, Skrine pre rozvádzače, Skrine pre dáta a telekomunikácie, Iný elektroinštalačný materiál.

legrand logo

Ističe rad PROTEC

mas baner

ističe

OPS: Ističe (6kA, 1-63A), OPF: Ističe 1P+N, (6kA, 1-32A), OPT: Ističe (10kA, 1-63A), OPT: Ističe (10kA, 80-125A), OPK: Ističe (15kA, 20-125A), OPT: Ističe (DC, 10kA, 10-63A)

legrand logo

Prúdové chrániče PROTEC

mas baner

Prúdové chrániče

OPR: (10kA, 25-63A), typ A, 30mA, 100mA, 300mA, 1P+N, 3P+N , OPQ: (10kA, 40-63A), s opätovným spínaním, typ: A, AC, 30mA, 300mA, 2P, 4P, OPRB: (10kA, 16-63A), typ B (AC/DC)

legrand logo

OPP

mas baner

zvodiče prepätia

zvodiče prepätia, trieda II, 1, 1+1, 2, 3, 3+1, 4, 10kA

Schneider Electric

autorizovaný distribútor

Produkty pre distribúcia elektrickej energie, priemyselnú automatizáciu a riadenie, automatizáciu a bezpečnosť budov, inštalačné systémy a riadenie (domové elektroinštalácie + inteligentné budovy), zálohovanie elektrickej energie a chladenie.

schneider logo

Ističe do 63 A

eta ecor

do 63 A

Ističe iC60 N/H/L, Ističe pre jednosmerné obvody do 63 A, Ističe s integrovaným motorovým pohonom do 63 A

schneider logo

Prúdové chrániče

eta ecor

Prúdové chrániče

Prúdové chrániče iID typu AC/A/A-SI, Prúdové chrániče iID typu B-SI, B-EV, Prúdové chrániče do 125 A, Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou, Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 1P+N iDPN Vigi N/H, Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 4P iC60

schneider logo

Ističe a chránočové spúšte

eta ecor

do 125 A

Ističe C120N/H, Chráničové spúšte do 125 A - Vigi C120

schneider logo

Modulárne prístroje do 125 A

eta ecor

do 125 A

Ističe NG125 N/H/L, Ističe NG125 MA, Chráničové spúšte Vigi NG125, Odpínače NG125 NA, Inštalačné príslušenstvo prístrojov NG125, Elektrické príslušenstvo prístrojov NG125

schneider logo

Ochrana pred prepätím

eta ecor

Zvodiče prepätia a iné

Zvodiče bleskových prúdov – Typ 1, Kombinované zvodiče prepätia – Typ 1 a 2, Zvodiče prepätia typu 2 iPFK, Zvodiče prepätia typu 2 a 3 iPRD, Kombinácia zvodiča prepätia s poistkami a ističmi, Zvodiče prepätia pre telefónne linky iPRC, iPRI, Zvodiče prepätia pre fotovoltaické inštalácie typu 2 iPRD PV-DC

LEGRAND

autorizovaný distribútor

Ponuka a riešenie pre elektroinštalácie pre dom, byt, kanceláriu a priemysel. Nájdete tu modulárne prístroje, istiace a spínacie prístroje, výkonové ističe, skrine a rozvodnice, inštalačné a DLP kanály, príslušenstvo pre inštalácie.

legrand logo

Ističe RX3, DX3, TX3

mas baner

Ističe

RX3 - 6, 6000A, modulárne ističe do 63 A, TX3 - 6, 6000, modulárne ističe do 63 A, TX3-10, 10000 - 10 kA, modulárne ističe do 63 A, DX3-10 10000 - 16 kA, modulárne ističe do 125 A, DX3- 25 kA, DX3 - 36 kA a DX3 - 50 kA, modulárne ističe do 125 A

legrand logo

Prúdové chrániče RX3, TX3, DX3

mas baner

Prúdové chránič

TX3, prúdové chrániče do 100 A, DX3-6 6000 - 10 kA, prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou do 63 A, DX3-10 10000 - 10 kA, prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou do 40 A, DX3 3-pólové prídavné bloky prúdových chráničov pre ističe so šírkou 1 mod./pól, DX3 4-pólové prídavné bloky prúdových chráničov pre ističe so šírkou 1 mod./pól, DX3 2 a 4-pólové prídavné bloky prúdových chráničov pre ističe so šírkou 1,5 mod./pól

legrand logo

Zvodiče prepätia

mas baner

Zvodiče prepätia

jednoduché (typ B, C, D), kombinované (typ B+C), ochrana zariadení (počítače, elektronika) voči poškodeniu v dôsledku prepätia, signalizácia stavu: či je zvodič v činnosti alebo ho je potrebné vymeniť, zložený z 2 častí: základňa a výmenný modul

KIWA

autorizovaný distribútor

KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití.

legrand logo

PO I

mas baner

typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

Slúžia na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a inštalujú sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku a vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

legrand logo

PO I LCF

mas baner

typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu.

legrand logo

PO II

mas baner

typu 2 + typu 3 (C+D)

Slúžia k zvedeniu energie prepäťových impulzov v elektrických rozvodoch objektu a inštalujú sa najmä do podružných rozvádzačov. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku kódovanú podľa napätia. Vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

legrand logo

Typ 3 (D)

mas baner

Prepäťové ochrany typu 3 (D)

Slúžia ako ochrana koncových zariadení pred prepäťovými impulzami v elektrických rozvodoch. Spoločným znakom prepäťových ochrán typu 3 je originálna konštrukcia s tepelným odpojovacím zariadením, ktoré je zároveň aj požiarne bezpečnostným prvkom. Odporúča sa inštalovať ich čo najbližšie k chránenému zariadeniu.

legrand logo

Pre jednosmerné obvody

mas baner

pre fotovoltaické systémy

Slúžia na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku a vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

legrand logo

Pre MaR

mas baner

na ochranu dátových vstupov

Slúžia na ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie. Jednotlivé typy prepäťových ochrán sú určené pre rôzne aplikačné oblasti. Prepäťové ochrany typu DM slúžia na ochranu meracej a regulačnej časti výstupu zariadenia. Prepäťové ochrany typu DN slúžia na ochranu napájacej časti výstupu zariadenia. Vyrábajú sa vo vyhotoveniach R (rozvádzačové), M (modulové) a P (integrované).

legrand logo

Pe dátové siete

mas baner

Ethernet

Dátové prepäťové ochrany DME sú určené na ochranu sietí LAN 100BaseT (CAT5). Vyrábajú sa v modulovom vyhotovení s ochranou 2 párov vodičov.

RELPOL

výhradný dovozca

Výrobný program v oblasti relé je zameraný na všetky oblasti a to pre priemyselnú automatizáciu, elektroinštaláciu, priemyselnú a aplikovanú elektroniku, telekomunikácie, domáce spotrebiče a pre mnoho iných aplikácií.

legrand logo

Zvodiče prepätia

mas baner

RSP-RS485, RSP-SLH-2-., RSP-SPLH-2-7A

zvodiče prepätia pre systémy prenosu dát a pre dátové a signálne linky, pre zbernicové systémy

FINDER

výhradný dovozca

Finder je svetoznámy výrobca relé a spínacích prístrojov. V sortimente nájdete relé priemyselné do PS a pätíc ako aj inštalačné prístroje, časové relé.

Séria 7P

mas baner

prepäťové ochrany

prepäťovej ochrany typu 1+2, prepäťovej ochrany typu 1+2 "Low Up" speed punch

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia