Prepäťové ochrany KIWA

KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití.

kiwa-baner

POm I - prepäťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

POm I 25

obr-pom-i-25
  • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu
  • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
  • Inštalácia: do hlavného rozvádzača
  • Použitie ako 1.stupeň T1 ochrany pred prepätím
  • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
  • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami
  • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
  • Multifunkčné svorky pre vodiče
PDF katalógvytlačiť tento produkt
fga tvorba web stránok Trnava
TOPlist