Prepäťové ochrany KIWA

KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití.

kiwa-baner

PO I - prepäťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

PO I

obr-po-i
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyslových objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
 • Inštalácia: do hlavného rozvádzača
 • Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
 • Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
 • Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty
PDF katalógvytlačiť tento produkt

PO Iz

poiz
 • Nová zmenšená verzia držiaku prepäťových ochrán KIWA rozširujúca aplikačné možnosti prepájania s poprednými výrobcami modulárnych komponentov.
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
 • Inštalácia: do hlavného rozvádzača
 • Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
 • Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
 • Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty
PDF katalógvytlačiť tento produkt

PO I e

obr-po-i-e
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení, kde nehrozí priamy úder do objektu a pripájacích vedení - MALÉ OHROZENIE ELEKTROINŠTALÁCIE. Použitie pre objekty s hladinou ochrany pred bleskom LPL IV - rodinné domy bez bleskozvodu s prípojkou zemným káblom, objekty a haly v husto zastavaných oblastiach s výškovými budovami.
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
 • Inštalácia: do hlavného rozvádzača
 • Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
 • Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
 • Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty
PDF katalógvytlačiť tento produkt

PO Iz e

poize

 • Nová zmenšená verzia držiaku prepäťových ochrán KIWA rozširujúca aplikačné možnosti prepájania s poprednými výrobcami modulárnych komponentov.
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení, kde nehrozí priamy úder do objektu a pripájacích vedení - MALÉ OHROZENIE ELEKTROINŠTALÁCIE. Použitie pre objekty s hladinou ochrany pred bleskom LPL IV - rodinné domy bez bleskozvodu s prípojkou zemným káblom, objekty a haly v husto zastavaných oblastiach s výškovými budovami.
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
 • Inštalácia: do hlavného rozvádzača
 • Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
 • Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
 • Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

PDF katalógvytlačiť tento produkt

fga tvorba web stránok Trnava
TOPlist