Elektromerová skriňa 140 bez DPH, Plynomerová 230 EUR bez DPH

Prinášame Vám výhodný nákup na elektromerovú a plynomerovú skriňu aj s výplňou. Okrem ceny Vás presvedčí aj toto.

Popis GAS

  • Zapustená montážna skrinka. Môže byť inštalovaná na nástenné kotviace konzoly upevnené na rohoch skrinky.
  • Skriňa APM je navrhnutá s výstužnými rebrami, aby sa zabránilo jej deformácii pri zapustenej montáži.
  • Táto skrinka je modulárna. Umožňuje zostaviť 2-3 skrine zaisťujúce stupeň IP43.
  • Okenný displej odolný voči UV žiareniu, zámky, závory a nekovové pánty.
  • Široká škála príslušenstva, ako je montážny systém na stĺp, podzemné podstavce, ventilačné zariadenia…

Rozmery GAS 1

rozmery apm

Skriňa pre plynomer GAS-1 + STL s výplňou a regulátorom

K plynomerovej skrini dodávame aj stojan (výška 1400 mm)

stojan2

Akciové ceny skríne GAS-1 s výplňou a regulátorom

PoložkaRozmery
 ABCDCena
GAS-1 + STL s výplňou a regulátoro 520 520 220 180 230 EUR bez DPH (276 EUR s DPH)
Stojan - voliteľné Výška 1400 mm 40 EUR bez DPH (48 EUR s DPH)

Popis APM

  • Luxusná montážna skrinka. Môže byť inštalovaný na nástenné kotviace konzoly upevnené na rohoch skrinky.
  • Skriňa APM je navrhnutá s výstužnými rebrami, aby sa zabránilo jej deformácii pri zapustenej montáži.
  • Táto skrinka je modulárna. Umožňuje zostaviť 2-3 skrine zaisťujúce stupeň IP43.
  • Okenný displej odolný voči UV žiareniu, zámky, závory a nekovové pánty.
  • Široká škála príslušenstva, ako je montážny systém na stĺp, podzemné podstavce, ventilačné zariadenia…

Rozmery APM 1

rozmery apm

Skriňa pre elektromer APM-1 + rošt, revízna správa, + istič 25A/3p

elektromerova skrina

Jednotný vzhľad elektromerovej a plynomerovej skrine zapustené v plote

stojan2
PložkaRozmery 
 ABCDCena
APM-1 + rošt, revízna správa, + isič 25A/ 3p 520 520 220 180 140 EUR bez DPH (168 EUR s DPH)

MÁTE ZÁUJEM O AKCIU NA APM A GAS SKRINE?

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia