Elektroinštalačný materiál SEZ KROMPACHY

Široký sortiment SEZ KROMPACHY. Je výrobcom prístrojov nízkeho a vysokého napätia. Nájdete tu: ističe do 125 A, prúdové chrániče, vačkové spínače, rozvádzače, domový elektroinštalačný materiál, vonkajšie a vnútorné odpájače a odpínače.

sez krompachy

Podrobný a aktuálny sortiment - katalógy nájdete na stránke SEZ KROMPACHY

Prehľad sortimentu:

Modulárne prístroje
Ističe PR 60, Ističe PR 60 J, Ističe PE 60, Ističe PR 120, Modulárne spínače RV 60, Modulárne spínače RV 120, Signálky RSB, RS, Príslušenstvo k ističom PR, PE, Prúdové chrániče PFB, PCHB, Kombinované prúdové chrániče PFI, Motorové ističe MIS, Príslušenstvo k MIS, Multifunkčné časové relé CRM 91 UNI, Schodišťový spínač CRM 4, Digitálne spínacie hodiny SHT, Pomocné relé VS 116 K, Inštalačné stýkače IK, Zvodiče prepätia, Priemyselné stýkače KNL, Príslušenstvo ku KNL, Priemyselné stýkače KNLG, Priemyselné stýkače KNL 40,65, Príslušenstvo ku KNL 40, 65, Priemyselné stýkače KNL 80, 90, 110
Vačkové spínače
Vačkové spínače, otočné spínače, kompaktné výkonové spínače, ovládacie prvky B 56, sporákové spínače B 57, žeriavové spínače B 59, prevodový mechanizmus
Ostatný sortiment
Poistky, domové spínača a zásuvky, rozvodnice, regulované výkonové ističe, odpájače vnútorné, odpájače vonkajšie, priemyselné rozvádzače,
fga tvorba web stránok Trnava
TOPlist