Kombinované priemyselné skrine

PRYMA COMPLET IP67 skrine pre priemyselné zásuvky - zmontované komplety, STAR COMPLET IP 65 skrinky pre priemyselné zásuvky a vývodky - zmontované komplety ECO STAR SYSTEM (rozvodnice) + (skrinky pre priemyselné zásuvky), LIGTH COMPLET rozvodné skrine, ACS skrinky pre staveniskové rozvádzače

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

COMPLET - Krabice IP67 pre priemyselné zásuvky

IP67 skrinky zložené a zapojené s IP67 priemyselnými zásuvkami (bez ochrany)
IP67 skrinky zložené a zapojené s IP67 priemyselnými zásuvkami (s ochranou)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

STAR KOMPLET Boxy pre priemyselné zásuvky

Skrinky zložené a zapojené s priemyselnými zásuvkami (bez ochrany)
Skrinky zložené a zapojené s priemyselnými zásuvkami (s ochranou)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

ECO-STAR SYSTEM

Systém Eco-Star umožňuje prepojenie vodotesnej rozvodnice IP65 séria ECOLOGY a IP65 skrinky pre priemyselné zásuvky (séria STAR), umožňuje vytvorenie veľkých zostáv s modulárnou zástavbou.
V kombinácii umožňujú najuniverzálnejšiu kombináciu rozvodných skríň a skriniek pre elektrické zásuvky.
Majú dostatočný priestor pre káble a rozsiahlu modulárnu kapacitu. Použitie v interiéri a exteriéri, všade tam, kde je požadovaný vysoký stupeň ochrany a bezpečnosti.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

LIGHT COMPLET - Vodotesné spojovacie boxy

Vodotesné rozvodné skrine s namontovanými a zapojenými zásuvkami
Materiály neobsahujúce halogény.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

ACS: Zostavy pre Staveniská

Séria ACS sú jednotky určené na vybavenie stavieb a dočasných pracovísk, kde sú činnosti ako je výstavba, inštalácia a opravy.
Skrine sa dodávajú so zásuvkami zmontované a zapojené, s ochranou a so všetkými potrebnými bezpečnostnými prvkami
IP 65 - IP 67
IK 08 - IK 10

MÁTE ZÁUJEM O KOMBINOVANÉ PRIEMYSELNÉ SKRINE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia