Registrácia užívateľa:
Profil užívateľa:

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel sprístupnenia klientskej zóny a vytvorenie osobného konta, a to na čas pokiaľ nepožiada o vymazanie svojho konta. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na emal zeko@zeko.sk.

Ako dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). 

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

fga tvorba web stránok Trnava
TOPlist